Info om Coronapas

Du skal fremvise et gyldigt Coronapas, når du besøger din frisør.

Kend reglerne for Coronapas

Sundhedsstyrelsen har lanceret Coronapasset som en vigtig brik i den gradvise genåbning af Danmark.

Med et gyldigt Coronapas vil du på sigt kunne få adgang til caféer, restauranter og kulturtilbud. Du skal også bruge passet, hvis du fx skal til frisøren, massør eller ud at rejse.

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

  1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
  2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentation for Coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

  1. Børn under 15 år.
  2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test

Hvornår skal Coronapasset bruges?

Fra den 21. april 2021 skal du bruge passet ved besøg på museer, biblioteker og udendørs serveringssteder. Når der efter planen åbnes op for bl.a.  biografer, restaurantbesøg og indendørs idræt for voksne den 6. maj 2021 skal du også vise coronapas for at få adgang.

Coronapas og bøder

Hvis du ikke overholder reglerne om Coronapas, kan du få en bøde. Det er ulovligt at bruge et falsk Coronapas eller Coronapas, der tilhører en anden person. 

Sådan får du et Coronapas

Hvis du er færdigvaccineret eller er testet negativ indenfor 72 timer med enten PCR- eller lyntest (antigen-test), kan du få et gyldigt Coronapas.

Du kan også bruge dokumentation for tidligere smitte med COVID-19 som Coronapas. Det gør du ved at vise testsvaret fra din positive test. Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 2-12 uger for at være gyldig som dokumentation. Du finder dit testsvar på sundhed.dk eller i appen “MinSundhed”.

Hent Coronapas på sundhed.dk

www.sundhed.dk kan du logge ind med dit NemID og hente forskellige Coronapas.

Du kan hente coronapas for COVID-19 test, hvis du er testet negativ med en PCR-test, og svaret ikke er ældre end syv dage. Dette pas kan også hentes for børn. Vær opmærksom på, at passet kun er gyldigt, hvis du er testet negativ inden for de seneste 72 timer fra testen er foretaget.

Du kan også hente et coronapas for COVID-19 vaccination, hvis du har gennemført hele dit vaccinationsforløb. Det pas kan ikke hentes for personer under 15 år.

Hent dit coronapas med NemID på www.sundhed.dk

Få Coronapas i appen MinSundhed

Appen ”MinSundhed” fungerer på nuværende tidspunkt som Coronapas.

Du kan downloade appen ”MinSundhed”, hvis du har en smartphone. Du finder den der, hvor du plejer at downloade apps. Du skal logge ind med NemID.

Regeringen forventer at lancere en mere avanceret og brugervenlig app til coronapasset med udgangen af maj.

Download MinSundhed i App Store

Download MinSundhed fra Google Play

Call Now ButtonRing til House of Hair